Vízie a plány spoločnosti

Stratégia rozvoja

Cieľ je byť špičkovým procesorom v oblasti delenia materiálu.

Rok 2016 – 200 0000 t spracovaného základného materiálu (predpoklad pre rok 2017 – 230 000 t).

Chceme sa zamerať na automobilový priemysel a ziskať TS kvalifikáciu (v súčasnosti disponujeme certifikátmi radu 9000 a 14000 od spoločnosti TUV.)

Koncepcia rozvoja

Pre nasledujúcich 20 mesiacov:

  1. Vybudovanie výrobno – skladovacej haly s rozlohou 6 000 m2 so zameraním pre automobilový priemysel.
  2. Inštalovanie priečnej deliacej linke v sortimente 2 – 8 mm vrátane ťahovo-rovnacej stolice. Plánovaná kapacita                          30 – 150tis.t/rok

Pre nasledujúcich 5 rokov:

  1. Vybudovanie priečnej deliacej linky s valčekovým rovnaním v rozpätí 2 – 15mm
  2. Vybudovanie priečnej deliacej linky pre automobilový priemysel  v rozpätí 0,3 – 3mm

 

 

TOP