Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Deliace centrum na ploché valcované výrobky určené na delenie laserom


Warning: Declaration of _Dokument_File::fetch($cnt) should be compatible with E_File::fetch($mod, $cnt) in /www/valpro.sk/www/app/m.dokument_file.php on line 3

Zmluva o dielo č. S 1194 – 01 – 17 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Príloha č.1 k Zmluve – Opis (technická špecifikácia) predmetu dodávky Príloha č.2 k Zmluve – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

TOP