Längsteilung

Längsteilanlage - PDL
EINGABE       AUSGABE    
1 zvitok     1 zvitok, páska
2 hrúbka mm   2 hrúbka mm
  min. max.     min. max.
  0,38 4,00     0,38 4,00
3 šírkka mm   3 šírka mm
  min. max.     min. max.
  45 1 550     35 1 500
4 vnútorný priemer mm   4 vnútorný priemer mm
  500/480-517/*, 600/575-633/*, 850     498, 598
5 vonkajší priemer mm   5 vonkajší priemer mm
  min. max.     min. max.
  960 2 200     800 1 800
6 váha t   6 váha t
  min. max.     min. max.
  určuje min. priemer 30     určuje min. priemer 27
        Poznámka: pre balenie na komín max. 7.5t /jedinec
7 prídavok na orez mm   7 presnosti šírky /rozsah/
  min. max.   hrúbka 0.38mm - 1.0mm 0.2mm
  10 neobmedzené   hrúbka 1.01mm - 4.0mm 0.3mm
        8 počet pásov v strihu
          min. max.
        do hr. 2mm   24
         hr. 2,5mm   15
         hr. 3mm   11
         hr. 3,5mm   9
         hr. 4mm   7
*-min. a max. rozovretie čelustí
Längsteilanlage -PDT
EINGABE       AUSGABE    
1 zvitok     1 zvitok, páska
2 hrúbka mm   2 hrúbka mm
  min. max.     min. max.
  0,38 5,00     0,38 5,00
3 šírkka mm   3 šírka mm
  min. max.     min. max.
  200 2 050     25 2 000
4 vnútorný priemer mm   4 vnútorný priemer mm
  500/480-517/*,600/575-612/*,850     508, 610,760,850
5 vonkajší priemer mm   5 vonkajší priemer mm
  min. max.     min. max.
  900 2 200     1050 2 200
        Poznámka: pre balenie na komín max. 2000mm    
6 váha t   6 váha t
  min. max.     min. max.
  určuje min. priemer 30     určuje min. priemer 30
        Poznámka: pre balenie na komín max. 7.5t/jedinec    
7 prídavok na orez mm   7 presnosti šírky /rozsah/
  min. max.   hrúbka 0.38mm - 2.0mm 0.2mm
  10 neobmedzené   hrúbka 2.01mm - 4.0mm 0.3mm
        hrúbka 4.01mm - 5.0mm 0.4mm
        8 počet pásov v strihu
          min. max.
        do hr. 1.5mm   26
        hr. 2.0mm   23
        hr. 2.5mm   15
        hr. 3.0mm   11
        hr. 3.5mm   8
        hr. 4.0mm   7
        hr. 4.5mm   6
        hr. 5.0mm   5
*-min. a max. rozovretie čelustí
TOP