Querteilung

Querteilanlage - PRL
EINGABE       AUSGABE    
1 zvitok     1 tabuľa  
2 hrúbka mm   2 hrúbka mm
  min. max.     min. max.
  0,40 3,00     0,40 3,00
3 šírkka mm   3 šírka mm
  min. max.     min. max.
  300 1 600     300 1 600
Poznámka: šírka pásu 300-400 bude spracovaná bez záruky pre uloženie v ukladači.
4 vnútorný priemer mm   4 dĺžka mm
  500/490-520/*, 600/595-635/*, 760/755 -780/*     min. max.
5 vonkajší priemer mm     300 6 000
  min. max.   Poznámka: Strižná dĺžka v rozmedzí 300 - 400 mm je bez garancie uloženia v ukladači a bez garancie bezproblémového odbavenia po strihu na odbavovací dopravník.
  700 2000   5 váha zväzku t
6 váha t     min. max.
  min. max.       3
    30    Poznámka: Pri dĺžkach plechu/stohu viac ako 3m a menej ako 6m je  max. 6t /váha je teoretický prepočítavaná nad 4t/
7 Povrch:  
do 2g/mkonzervačného oleja  
Mat: SVA, PZ, DYN,LAKOPLAST   6 výška zväzku s paletou mm
          min. max.
            500
        7 tolerancie pre dĺžku mm
          mínusová plusová
        L=600-1000 0,2 0,2
        1001-1500 0,5 0,5
        1501-6000 0,8 0,8
        8 natočenie nožníc °
          mínus plus
          43 43
*-min. a max. rozovretie čelustí
TOP