Contact

Corporate office : 

Valcovňa profilov, a.s., Rozvojová 2, 040 11 Košice

Operation :

Priemyselná zóna, 044 54 Bočiar

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sa,  Vložka číslo:  933/V  
IČO: 36181714, DIČ:2020057446, IČ DPH:SK2020057446

GPS: N48.580891°,  E21.215251°
 

 

Head office: tel.: +421556930593, e-mail: office@valpro.sk

Demand and quality: +421915 987 046

Logistics and production: +421915 987 131, +421918 584 548

Expedition: +421915 987 047

Maintenance: +421915 987 042

Testing laboratory: tel.: +421 915 987 039

                                   e-mail: laboratorium@valpro.sk

TOP