GDPR

 

Vážení obchodní partneri, dňom 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov /GDPR/. Celý dokument si môžete prečítať na tomto odkaze. Chceme Vás  informovať, že Vaše údaje sú použité výhradne na komunikáciu s Vami a po ukončení komunikácie sú tieto bezodkladne likvidované. Ak by ste chceli uplatniť akékoľvek z práv, ktoré Vám vyplývajú z nového zákona, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese office@valpro.sk.

 

(Súhlas so spracovaním osobných údajov v zm (1).pdf)
TOP