Skúšanie kovových materiálov

Skúšanie kovových materiálov skúškou ťahom (ťažnosť, medza pevnosti, medza klzu) a výroba skúšobných telies pre skúšku ťahom.

 

TOP