Logistika

Spoločnosť je dostupná železničnou a kamiónovou dopravou. Závod je umiestnený pri hlavnej železničnej trase šírokého rozchodu a disponuje vlastnou vlečkou. Táto je zaustená do výrobnej a skladovacej haly. Umiestnenie 30 - tich vagónov priamo v hale pri výkládke, resp.expedícií je neprekonateľnou logistickou výhodou oproti konkurencii. Paralélna vykládka a nakládka napomáha plneniu náročných expedičných termínov.

TOP