Priečne delenie

Priečna deliaca linka - PRL
VSTUP       VÝSTUP    
1 zvitok     1 tabuľa  
2 hrúbka mm   2 hrúbka mm
  min. max.     min. max.
  0,40 3,00     0,40 3,00
3 šírkka mm   3 šírka mm
  min. max.     min. max.
  300 1 600     300 1 600
Poznámka: šírka pásu 300-400 bude spracovaná bez záruky pre uloženie v ukladači.
4 vnútorný priemer mm   4 dĺžka mm
  500/490-520/*, 600/595-635/*, 760/755 -780/*     min. max.
5 vonkajší priemer mm     300 6 000
  min. max.   Poznámka: Strižná dĺžka v rozmedzí 300 - 400 mm je bez garancie uloženia v ukladači a bez garancie bezproblémového odbavenia po strihu na odbavovací dopravník.
  700 2000   5 váha zväzku t
6 váha t     min. max.
  min. max.       3
    30    Poznámka: Pri dĺžkach plechu/stohu viac ako 3m a menej ako 6m je  max. 6t /váha je teoretický prepočítavaná nad 4t/
7 Povrch:  
do 2g/mkonzervačného oleja  
Mat: SVA, PZ, DN, LPL   6 výška zväzku s paletou mm
          min. max.
            500
        7 tolerancie pre dĺžku mm
          mínusová plusová
        L=600-1000 0,2 0,2
        1001-1500 0,5 0,5
        1501-6000 0,8 0,8
        8 natočenie nožníc °
          mínus plus
          43 43

*-min. a max. rozovretie čelustí

 

Vysvetlivky materiálov:
Tva – za tepla valcované plechy s okovinovým pvrchom
Mor – za tepla valcované plechy s moreným povrchom
Sva – za studena valcované plechy
PZ – za studena valcované plechy s galvanizovaným povrchom
LPL – lakoplastované plechy
DN – dynamo plechy

Priečna deliaca linka - KDL

VSTUP

       

VÝSTUP

   

1

zvitok

   

1

tabuľa

 

2

hrúbka mm

 

2

hrúbka mm

 

min.

max.

   

min.

max.

 

2,00

8,00

   

2,00

8,00

3

šírka mm

 

3

šírka mm

 

min.

max.

   

min.

max.

 

571

1 829

   

571

1 829

Poznámka: Re = max 450MPa /platí pre maximálny prierez 8,00x1829 mm

4

vnútorný priemer mm

 

4

dĺžka mm

 

500 – 850

   

min.

max.

5

vonkajší priemer mm

   

381

12 000

 

min.

max.

 

Poznámka: maximálna dĺžka na jeden ukladač 6096 mm

 

xx

2200

 

5

váha zväzku t

6

váha t

   

min.

max.

 

min.

max.

   

xx

9

 

xx

30,844

 

 Poznámka: Pri dĺžkach plechu/stohu viac ako 6m je hmotnosť teoretický prepočítavaná.

7

Povrch:

 

do 2g/mkonzervačného oleja

 

Mat: TVa, Mor, SVA, PZ

  6

výška zväzku s paletou mm

         

min.

max.

         

xx

610

       

7

tolerancie pre dĺžku mm

         

mínusová

plusová

       

L=0-3000

0,5

0,5

       

3001-6000

0,8

0,8

       

6001-9000

1,0

1,0

       

9001-12000

1,5

1,5

 

Vysvetlivky materiálov:
Tva – za tepla valcované plechy s okovinovým pvrchom
Mor – za tepla valcované plechy s moreným povrchom
Sva – za studena valcované plechy
PZ – za studena valcované plechy s galvanizovaným povrchom
LPL – lakoplastované plechy
DN – dynamo plechy

 

TOP