História spoločnosti

  • 1951 – na základe rozhodnutia ÚV KSČ sa na mieste súčasnej Valcovne profilov a.s., začala výstavba hutného kombinátu HUKO (pôvodný zámer postavenia železiarní).
  • 1953 – pozastavenie výstavby Hutného Kombinátu z dôvodu nevyhovujúcich geologických podmienok. Súčasné železiarne (U.S.Steel) sa začali stavať v novej lokalite v roku 1960.
  • 1953 1998 – rozvoj rôznych typov výrob, od produkcie rúr až po výrobu betónových prefabrikátov.
  • 1998 – vznik Valcovne profilov a.s..Hlavným zameraním je procesing v oblasti delenia materiálu.   
     
TOP